skip to Main Content

Damiao Cheng

ASSOCIATE DIRECTOR, INNOVATION & INCUBATION

Damiao Cheng ASSOCIATE DIRECTOR, INNOVATION & INCUBATION

Valerie Ma

ASSISTANT MANAGER, INNOVATION & INCUBATION

Valerie Ma ASSISTANT MANAGER, INNOVATION AND INCUBATION TEAM

Nok Chan

ASSOCIATE, INNOVATION & INCUBATION TEAM

Nok Chan ASSOCIATE, INNOVATION AND INCUBATION TEAM

Lisa Loo

Director, Innovation & Incubation

Lisa Loo DIRECTOR, INNOVATION & INCUBATION

Harmony Li

Manager, Innovation & Incubation

Harmony Li MANAGER, INNOVATION & INCUBATION

Melissa Wu

ASSISTANT MANAGER, INNOVATION & INCUBATION

Melissa Wu ASSISTANT MANAGER, INNOVATION & INCUBATION

Back To Top